کادیلاک CT5 مدل 2021

کادیلاک ct5 مدل 2021

کادیلاک CT5 مدل 2021 از نظر کیفیت داخلی ، فضای صندوق عقب و کیفیت رانندگی در مقایسه با رقبای خود کمی در حد پایینی قرار گرفته است.

هوندا ریجلاین 2021

هوندا ریجلاین 2021

هوندا ریجلاین 2021 یک پیکاپ خوب است ولی در آمریکا پیکاپ های درجه یک بسیاری وجود دارند که ریجلاین باید با آنها به رقابت سختی بپردازد.

فورد رنجر 2021

فورد رنجر 2021 آبی

فورد رنجر 2021 یک پیکاپ خوب برای آفرود و یدک کشی است که علاوه بر امکانت خوب آفرود دارای ….